Nog meer informatie

Nieuw initiatief in de boogschietsport van het team


 info@handboogwedstrijden.nl  www.handboogwedstrijden.nl


Een nieuw initiatief
Het idee achter dit initiatief is simpel, wij willen graag een overzichtelijke site maken met alle handboogwedstrijden in Nederland. Op dit moment is het naar onze mening onduidelijk wanneer en waar er een wedstrijd is. We zijn afhankelijk van de diverse wedstrijdsecretariaten om ons de gegevens te sturen. Graag willen wij proberen om iedereen via één centraal communicatie kanaal te informeren.

Geen kosten aan de dienst
Aan deze dienst worden geen kosten verbonden, wij zijn zelf ook schutter en willen geen geld verdienen aan onze medeschutters. Daarnaast willen we natuurlijk wel via reclame op de site, de kosten dekkend maken.

Mogelijkheden voor u als verenigingen
Verenigingen hebben, na gratis inschrijving, onder andere de volgende mogelijkheden:
- de wedstrijd aanmaken en op die manier reclameren
- voor de wedstrijd begint kunnen ze de indeling van de meet op de site plaatsen
- na afloop van de wedstrijd kunnen ze de resultaten plaatsen


Mogelijkheden voor de schutters
Schutters hebben, na gratis inschrijving, onder andere de volgende mogelijkheden:
- Overzichtelijk zien welke wedstrijden er in het land (of regio) zijn
- Per e-mail op de hoogte gehouden worden van de wedstrijden
- Simpel en snel inschrijven voor een wedstrijd
- De resultaten van de wedstrijden bekijken


Uw steun
Om dit initiatief tot een succes te maken zijn wij natuurlijk afhankelijk van de deelname en steun van de boogschiet-gemeenschap. U kunt ons daarbij helpen namelijk:
-
gratis lid worden en gebruik maken van de dienst
- door
de poster op te hangen in uw clubgebouw
- door een link naar handboogwedstrijden.nl op uw site te plaatsen
- door een link naar handboogwedstrijden.nl op te nemen in uw forum of e-mail handtekening
- dit bericht door te zenden aan zo veel mogelijk schutters en verenigingen die u kent

Alvast bedankt voor uw steun en vriendelijke groet,
Handboogwedstrijden.nl


Het team
info@handboogwedstrijden.nl
www.handboogwedstrijden.nl


Meedoen met het Nederlands Kampioenschap Veld

Het is sinds 2006 mogelijk om mee te doen met het Nederlands Kampioenschap Veld.

Er is een nieuwe categorie Traditioneel in het leven geroepen, waar wel op- en aanmerkingen op zijn, maar . . . het is een begin! Er is wel een beperkte deelname! Hoe kan je meedoen? Geef je op voor 2 Veldrondes (Arrowheads) en geef daarna die scores door op de website van de NHB (www.handboogsport.nl/) Ga naar het tabblad wedstrijdsport en kies dan NK veld. Daar staat hoe men zich kan aanmelden.


Uitreksel Schiettechnisch Reglement van de NEDERLANDSE HANDBOOG BOND


Deel 4: Veld

Januari 2006


art.2.101

4. Traditionele divisie:


a. De boog is in overeenstemming met de traditionele vorm van een longbow wat inhoudt dat de pees wanneer opgespannen geen enkel ander deel van de boog mag raken dan de twee pees inkepingen. De boog mag zijn gemaakt van elk type materiaal of combinatie van materialen. De vorm van de grip en van de werparmen zijn niet gelimiteerd. Center-shot is toegestaan. Voor Junioren en Dames zal de boog niet korter zijn dan 150cm lengte, voor Heren zal de boog niet korter zijn dan 160cm lengte. De lengte wordt (afgespannen) gemeten tussen de twee pees inkepingen.


b. De Pees: Een (boog) pees mag bestaan uit elk aantal strengen. De pees strengen mogen uit verschillende kleuren en materialen bestaan geschikt voor het doel. De pees mag een middenserving hebben voor het plaatsen -van de vingers, een verdikking bestaande uit toegevoegde wikkelingen voor het goed nokken kan nodig zijn, en om dit punt te markeren mogen een of twee nokpunt aanduidingen worden aangebracht, en aan elk eind van de pees een lus voor het plaatsen op de pees inkepingen als de boog is opgespannen.  


c. Indien een boog een vensterbank heeft mag deze worden gebruikt als pijlsteun. Het mag worden overdekt met elk type zacht materiaal. Geen ander type pijloplegger mag wordt toegestaan.


d. Geen treklengte indicatoren zijn toegestaan.


e. Geen vizier, markering(en) of andere richthulpen zijn toegestaan.


f. Geen gewichten, stabilisatoren of dempers (TFC's) zijn toegestaan.


g. Alleen houten schachten zijn toegestaan.


De volgende beperkingen zijn van toepassing:

· De punten zullen van het veld type zijn voor houten schachten;

· Alleen natuurveren zullen voor bevedering worden gebruikt.


h. Vinger- en Hand Bescherming:

Vingerbescherming in de vorm van vingerhoed, handschoen, tab of tape (pleister) voor het uittrekken vasthouden en lossen van de pees zijn toegestaan. De navolgende uitrusting is toegestaan:

· Een afstand houder tussen de vingers om het afknijpen van de pijl te voorkomen

· Aan de booghand mag een gewone handschoen, want of gelijkwaardig voorwerp worden gedragen    maar deze mag niet bevestigd zijn aan de grip van de boog.

· De vingerbescherming mag geen hulpmiddel bevatten voor het uittrekken, vasthouden en lossen van de pees.

· Een anker plaat of gelijkwaardig hulpmiddel bevestigd aan de vingerbescherming (tab) met als doel te kunnen ankeren is niet toegestaan.


i. Verrekijkers, Brillen en Telescopen:

Het gebruik van verrekijkers, brillen, telescopen en andere visuele niet electronische hulpmiddelen om de score te kunnen beoordelen zijn toegestaan op voorwaarde dat zij geen obstakel vormen voor andere sporters bij de schietpost. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt.

Geen van deze middelen mag zijn voorzien van gaten, micro lenzen of gelijkwaardige hulpmiddelen, ook mogen zij niet op enige wijze zijn gemarkeerd als mogelijk hulpmiddel bij het richten. Het brillenglas van het niet richt oog mag volledig worden afgedekt of -getapet of een ooglap mag worden gebruikt. Op onbekende veld parkoersen, Forest- en 3D rondes mag aan geen van bovengenoemde onderdelen enige vorm van afstand bepaling (zoals schaalverdeling) gevat zijn in of bevestigd zijn.


j. De volgende accessoires zijn toegestaan zoals er zijn: Armbeschermers, borstbeschermers, elk type sling, riem of grond pijlenkoker en kwast. Voet markering welke meer dan 1cm boven de grond uit steekt, lichtgewicht peesmateriaal bevestigd aan de boog of stabilisatoren als wind indicator.


art.9.203

5. Traditioneel: Verdeling in Dames, Heren, Junioren en/of Veteranen bij minimale deelname van 4 schutters in de algemene categorie Traditioneel én de specifieke categorie.

Deelnemers: Verdeling in stijlen en categorieën;

D junior H junior Dames Heren Veteranen

Traditioneel 1 1 2 2 2


art.9.204

1. Voor deelname aan het kampioenschap is vrije inschrijving van kracht

2. Bij aanmelding dient men twee kwalificatiescores behaald in een Arrowheadwedstrijd in het lopende wedstrijdseizoen in te leveren. Bij meer dan 112 inschrijvingen is het puntenaantal uit de kwalificatieronden bepalend, met inachtneming van art 9.203.

3. Aanmelding dient te geschieden bij het Bondsbureau, hetzij schriftelijk, per e-mail of via de NHB website o.v.v. naam, bondsnummer, vereniging, verenigingnummer, categorie en 2 scores uit Arrowheadwedstrijden, met vermelding waar geschoten. Indien een buitenlandse Arrowhead opgegeven wordt dient de schutter een originele uitslagenlijst of een door de scheidsrechter getekende kopie van de scorebriefjes bij te voegen.