Ledenvergadering 2009

Notulen Algemene leden vergadering NVVTH 5 oktober 2009.

Locatie: KNHS Concordia te Amsterdam.

Aanwezig: Jos Vernooy, Maarten Porsch, Gregor van Laar,

Afwezig met bericht: Ronald Droog

Verdere aanwezigen: Jan Bruntink, Louis Elbers, Hans van Steenbergen, Ernie Breuer, Rob van de Born, Judith Porsch, Harry Benschop, JC Aarden, Josine Aarden, Richard Kroder, Pim van Caspel.

Opening:

Jeroen van Concordia heet iedereen welkom bij zijn vereniging. De voorzitter is helaas afwezig.

Jos Vernooy opent daarna de vergadering om 20.15 uur. Namens het bestuur heet hij iedereen welkom. Joost is afwezig i.v.m. een vakantie. Vandaar dat hij de honneurs waarneemt.

Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken

Bestuursverkiezing:

Het bestuur van de NVVTH treed voltallig af: Aftredend zijn: Joost Ponte, Rob Schultheiss en Jos Vernooy

Hier voor in de plaats hebben 3 personen zich aangemeld om het nieuwe bestuur te vormen.Voorzitter en initiatiefnemer van het nieuwe bestuur: voorzitter Maarten Porsch, secretaris: Gregor van Laar en als penningmeester: Ronald Droog.

Er volgt een stemming waarbij het volledige nieuwe bestuur met 0 tegenstemmen word aangenomen door de leden. Vanaf dit moment wordt de vergadering voorgezeten door Maarten Porsch. Deze bedankt het oude bestuur voor hun inzet.

Financieel verslag:

Alle rekening afschriften liggen ter inzage bij Maarten: Deze blijven openbaar. Op dit moment staat de teller op een positief saldo van € 986.14. Bijdrage NHB: Huidige bijdrage voor de NHB is € 48,-. De bijdrage voor 2010 word vastgesteld op € 55,- Het verschil van € 7,- is een voorblik op de verhoging van de NHB en de administratieve kosten die de NVVTH maakt. Leden die lid willen worden van de bond dienen dit voor 1 december te storten op de rekening van de NVVTH. Deze is te vinden op de site van de NVVTH. Bijdrage per avond blijft € 2,- per avond. Leden van Concordia betalen € 1,- voor de avond van de NVVTH.

Huldiging van de allround kampioenen:

Kampioen Heren: Ernie Breuer, Kampioen Dames: Judith Porsch, Kampioen Jeugd: Pim van Caspel.

Vaststellen preferente wedstrijden 2010:

Alle voorgestelde wedstrijden worden door leden goedgekeurd. (datums zijn nog niet bevestigd)


NK Indoor 144 pijlen marathon

NVVTH Clout Linschoten

Dutch Longbow Round Zaandam

Arrow Head “Lakota Trophy” Zoetermeer (NK Veld)

York / Hereford Alkmaar

NK Hout

NK 3D

 

Datums wedstrijden 2010 zijn te bekijken op de website van de NVVTH.

Vaststellen activiteiten NVVTH:

Alle datums zoals ze nu staan ingepland voor de activiteiten van de NVVTH worden goed gekeurd. Ook deze zijn te vinden op de site.

Bardienst:

Voor elke avond is er 1 persoon van Concordia. Hierdoor is er nog maar 1 persoon van de NVVTH per avond nodig. Doordat de bezetting niet hoog genoeg is op de algemene leden vergadering word er besloten om de vraag door te sluizen naar de eerst volgende avond (19 okt) Bij een voldoende bezetting word dan de bardienst ingedeeld.

Rondvraag:

Chris: Worden de notulen op de site van de NVVTH gezet? Ja, deze zijn vanaf volgende week op de site te vinden.

Chris geeft tevens aan dat promotie bij bijvoorbeeld omliggende verenigingen belangrijk is. Wellicht is het een idee om omliggende clubs aan te schrijven en te informeren over de nieuwe locatie en mogelijkheden.

Maarten: Je kan bij de bar contant betalen of gebruik maken van een tegoed kaart. Allebei is mogelijk.

Afsluiting:

Maarten sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt iedereen uit om te gaan pijlen pompen.