Welkom bij de NVVTH


Waar staat onze vereniging voor?


Het bevorderen van de interesse in het schieten met de traditionele boog, de historie van de traditionele handboog en voor het maken van de traditionele handboog. Bij een traditionele boog moet men denken aan boogtypen als engelse longbow, Turkse eik, Vlaamse lattenboog, Aziatische composietboog, Japanse boog, Amerikaanse flatbow, enz.


Wij hebben onze definitie van een traditionele boog neergelegd bij de Nederlandse Handboog Bond, zodat er meer eenheid kan ontstaan in de nu soms erg verwar-rende chaos van definities. Kern van dat verhaal is dat de boog uitsluitend van natuurlijke materialen mag zijn vervaardigd, zoals hout, bamboe, pees, hoorn en dergelijke, er mag geen glasfiber of andere kunststof gebruikt worden.


Wel zijn moderne lijmen en lakken toegestaan. De pijlen mogen alleen van hout zijn en voorzien van natuurveren, kunststofnokken zijn toegestaan. De boogpees mag van modern peesdraad zijn. Er zijn geen richtmiddelen en stabilisatie toegestaan.


We willen ons doel bereiken door het organiseren en selecteren van workshops, wedstrijden, lezingen, schietavonden en het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden (Engeland, Frankrijk, België). Wij streven naar een gezellige informele sfeer: sport, traditie en gezelligheid gaan hand in hand. De wedstrijdtypen kunnen zijn de traditionele Engelse rondes, clout, animal rondes, jacht en veld rondes, traditionele Zuid-Nederlandse wedstrijden, zoals bijv.. wipschieten en de reguliere NHB-wedstrijden.


Er is binnen onze vereniging een levendige belangstelling voor en een grote vaardigheid in het maken van traditionele bogen en pijlen. Er is altijd de mogelijkheid tot het inwinnen van advies voor de beginnende "bowyer" of "fletcher". Er zijn diverse leden die op bestelling voor een schappelijke prijs een boog kunnen en willen maken volgens de opgegeven specificaties. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond. Men kan via onze vereniging NHB-lid worden. Al onze activiteiten spelen zich af binnen de bepalingen van de NHB, onze wedstrijden en activiteiten zijn daarom ook alleen toegankelijk voor NHB-leden.

AANKONDIGING!!