lid worden van de Bond via de NVVTH


Traditionele schutters die geen lid van de bond kunnen worden omdat hun eigen vereniging geen lid is van de bond en die wel mee willen doen op landelijk niveau, kunnen via de NVVTH lid worden als bondslid. Men dient 82,50 euro (62,50 euro bondsbijdrage en 20,00 euro contributie) over te maken op ING Bankrek: IBAN NL89INGB0005352430 tnv Ned Ver van Traditionele Handboogschutters te Beverwijk.


Leden die al lid zijn van de bond via de NVVTH dienen voor 21 december 2015 hun contributie (20 euro) en bondsbijdrage (62,50 euro) te hebben overgemaakt ovv hun bondsnummer in de omschrijving van de betaling.


Mensen van wie het bedrag op 21 december 2015 niet op deze rekening staat worden niet aangemeld. Er worden door het bestuur geen aanmaningen, herinneringen e.d. Verstuurd.