Wedstrijdregels en puntentelling Allround Kampioenschap Traditionele Schutters


Deelnemers die zich opgeven verplichten zich om alleen op de voorgeschreven afstand (clout) te schieten. Bij een Clout verschieting telt bij de mannen alleen de 180 yards afstand voor het klassement. Geschoten zal worden met een traditionele houten boog eventueel met simpele oplegger en met houten pijlen met natuurveren.

Van de 7 verschoten wedstrijden tellen er 5 mee.


Bij alle wedstrijden gaat het om de individueel behaalde punten.

Voor het NK Hout 25m 1 pijl systeem, gelden de punten behaald tijdens de drietallenwedstrijd.

Uitslagen zullen gepubliceerd worden via deze Website van de NVVTH, nl. http://www.nvvth.nl


Bij alle wedstrijden zullen er door twee personen geschreven worden, waarbij de tweede persoon van een andere vereniging is, of buiten het kampioenschap schiet.


De wedstrijduitslagen dienen direct na de wedstrijd doorgegeven te worden aan Maarten of Judith of bij afwezigheid van een van beide aan hun vervanger. Indien een toernooi over meerdere dagen geschoten wordt geldt het resultaat behaald op de zondag.

Puntentelling

1e plaats = aantal punten = 100 %

2e plaats = aantal punten / aantal punten 1e plaats

3e plaats = enzovoort

Let op Op deze manier kan het zijn dat er door afronding bij de totalen iets afwijkende resultaten getoond worden


Allroundklassementsuitslagen