Ledenvergadering 2012

Verslag ALV  NvvTH. 1 oktober 2012


Verslaglegging: Gregor van Laar


Aanwezig: Aanwezige terug te vinden op presentielijst Ronald.


Opening:Maarten opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken: geen

Financieel verslag: Dit jaar een zeer tegenvallend resultaat. De bezetting per avond en een aantal onverwachte uitgave (Overlijden Aad en Ger) hebben de vereniging geen goed gedaan. De kas is leeg en er worden een aantal voorstellen gedaan waarop we weer een gezonde cashflow krijgen.

Verslag secretaris: Geen bijzonderheden dus geen verslag

Bondsbijdrage 2012: Deze word vastgesteld op € 65,- Alle administratieve handelingen worden nu door berekend.

1 december moet de bondsbijdrage binnen zijn. Betalingen die later binnen komen worden door ons niet behandeld. Het opgeven bij de bond van mensen die niet betalen koste onze vereniging geld. Zonder tegenstemmen word dit voorstel aangenomen.

Zaalhuur: de zaal huur bedraagt 25 euro per avond. We draaien dus kiet bij 9 personen. Het vorige seizoen is dat gemiddelde niet altijd gehaald. Zonder tegenstemmen word er een prijs van € 4,- per persoon per avond vastgesteld.

Allround Kampioenschap:

De datums voor het allround zijn vastgesteld en kunnen worden terug gelezen op de website. De enige datum die nog niet bekend is is de York en Hereford

De club wedstrijden staan op de site. Er word om de twee weken geschoten. De eerste maandag is er een wedstrijd, de tweede maandag is er vrije training.

Huldiging:

Ernie Breuer en Judith Porsch zijn de winnaars van het Allround kampioenschap 2012

Rondvraag:

Ko vraagt wat de samenwerking is tussen de broederschap der lage landen en de Nvvth. Maarten antwoord hierop dat er geen samenwerking is en dat de broederschap eigenlijk alleen wedstrijden organiseert waar een ieder aan mee kan doen.

Ronald geeft aan dat het betalen van de avond contributie niet altijd netjes verloopt. Wees precies met wat je betaald en zorg dat het bedrag volledig is.

Sluiting:

Maarten sluit om 21.00 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om pijlen te pompen.