Ledenvergadering 2011

Notulen ALV NVvTH 2011 te Pijlsnel, Landsmeer Datum: 3 okt 2011

Aanwezig: Judith Porsch, Maarten Porsch, Richard Schenk, Louis Elbers, Ronald Droog, Richard van Utteren, Andre Lagcher, Wouter Hooijer en Gregor van Laar

Verslaglegging: Gregor van Laar

Opening:

Maarten opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken: geen

Financieel verslag: Deze ligt ter inzage bij Ronald. Geen bijzonderheden te melden. Wel moeten we er rekening houden dat we niet zoveel geld op de rekening hebben staan. De buffer is klein.

Bondsbijdrage 2012: Deze word vastgesteld op de bondsbijdrage plus 2,50 voor administratieve handelingen. (€ 57,50)

Zaalhuur: de zaal huur bedraagt 25 euro per avond. We draaien dus kiet bij 10 personen. Het vorige seizoen is dat gemiddelde niet altijd gehaald. Zonder tegenstemmen word er een prijs van € 3,- per persoon per avond vastgesteld.

Allround Kampioenschap:

Het voorstel voor de datums van het allround kampioenschap word verplaatst naar een later tijdstip. Deze zullen op de website te vinden zijn.

Gekozen wordt om dezelfde wedstrijden als afgelopen seizoen aan te wijzen.

 Open NVvTH 144 pijlen  

 Clout Linschoten

 Dutch Longbow round

 Lakota Trophy

 York / Hereford Alkmaar

 NK Hout 25m 1 pijl

 NK 3D

Huldiging:

Maarten Porsch en Maureen Bosma zijn de winnaars van het Allround kampioenschap 2011

Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting:

Maarten sluit om 20.30 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om pijlen te pompen.

A