Ledenvergadering 2016

Notulen ALV NVVTH

De eerste ALV wordt verplaatst naar 7 november 2016. Aangezien er mar drie personen aanwezig zijn.


Aanwezig: Maarten, Gregor, Judith, Jan, Els Richard, Ed, Lisette en Hans

Opening: Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken: Er zijn twee ingekomen stukken. Deze worden behandeld bij het onderwerp: Invulling NVVTH en toekomst

Verslag vorige vergadering: Het verslag wordt goedgekeurd.

Financieel verslag: Er is een positief saldo. Er zijn geen problemen. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

Secretariaat verslag: Er zijn geen mededelingen.

De bondsbijdrage blijft op € 60,-

De bijdrage voor de NVVTH van €20,- komt dit jaar te vervallen

Toekomst NNVTH:

Het afgelopen jaar was eigenlijk een triest jaar voor de NVVTH. De trainingsavonden werden slecht tot niet bezocht en de wedstrijden werden ook door een handvol trouwe gediende bezocht. Door de jaren heen merkte we al dat de avonden minder goed bezocht werden. Jan Bosma schreef: Hilversum was een locatie die qua afstand te doen was. Amsterdam is te ver weg. Tevens was er weinig activiteit op de website. De NVVTH “leefde” Marika van der Loo deelt de mening van Jan over de afstand. Een locatie die centraal is gelegen trekt meer schutters

Er is weinig communicatie vanuit het bestuur richting de website en zodoende naar de leden. Als er breder en duidelijker werd gecommuniceerd loop je de kans dat er ook meer schutters komen. Ook moeten we er rekening mee houden dat veel traditionele schutters hun eigen vereniging hebben en dat 3D schieten de trend is op dit moment. De huidige traditionele schutter heeft weinig met het schieten op blazoenen.

In de ALV hebben we een poosje gebrainstormd over mogelijke oplossingen en ideeën. Vanuit deze brainstorm sessie komen de volgende zaken naar voren.

1. De huidige trainingsavonden komen te vervallen.

2. Er worden door de NVVTH dit seizoen 4 wedstrijden georganiseerd.

3. Er moet een nieuwspol komen zodat we meer te weten komen over de wensen van de traditionele schutter in nederland.

4. Controleren hoeveel email adressen er in het bestand staan en of deze nog iets met de NVVTH hebben.

5. De website wordt over genomen door Lisette, Herman heeft dit uitstekend gedaan maar het bestuur wil graag kortere lijnen. Maarten en Lisette zien elkaar wekelijks vandaar deze keuze.

6. Op basis van de uitslagen van de enquête zal er volgend jaar worden besloten wat er verder gaat gebeuren.


Kerstverschieting 19 December

Tasselshoot 16 januari

Koningschieten 20 februari

144 pijlen 26 maart


Rondvraag:  Jan bedankt het bestuur.

Lisette wordt gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. De aanwezige leden zijn akkoord.