Ledenvergadering 2008

Jaarvergadering NVVTH dd 8 oktober in het verenigingsgebouw van de HSH te Hilversum

Aanwezig: Joost Ponte, Hans van Steenbergen, Kees Borsboom, Harry Benschop, Marika vd Loo, Ger den Adel, Hans Schuurman, Ineke van Huissteden, Virga van Heijningen, Louis Elbers, Chris Couturier, Rob Schulheiss, Jan Bruntink, Rob vd Born, Ernie Breuer, Jorik Swier, Jos Vernooy, Judith Porsch, Maarten Porsch, Peter v Bogerijen, Mels Zelessen, Richard Schenk, Herman de Vries, Ko van Keulen, Henri Delville, Gregor v Laar, Graeme Pettigrew.

Aanvang: 20.15 uur

- Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken die besproken moeten worden.
- Bestuursmededelingen:

De drie leden van het bestuur (Jos Vernooy, Joost Ponte en Rob Schultheiss) geven aan dat zij aan het einde van het seizoen 2008/2009 hun functie neerleggen. Voor einde na het jaar willen ze graag weten wie van de leden de functies willen overnemen zodat er ook in het seizoen 2009/2010 activiteiten van de vereniging zullen zijn en de organisatie niet ophoudt te bestaan.
Er zijn geen leden die zich hierop spontaan aanmelden.

- Meditatief boogschieten.
Arno Kanters is helaas niet aanwezig. Hij wil nog steeds de cursus organiseren. Geïnteresseerden wordt verzocht hun naam en contactgegevens te noteren:
Voorlopig hebben zich aangemeld:
Rob Schultheiss - rob@aandacht-communicatie.nl
Jos Vernooy - verno353@planet.nl
Maarten Porsch en Judith Porsch - jporsch@gmail.com
Harry Benschop - harry.benschop@xs4all.nl
Jorik Swier - jorikswier@gmail.com
Kees Borsboom - kees.borsboom@hetnet.nl
Ineke van Huissteden - i.van.huissteden@planet.nl
Louis Elbers - fennyelbers@hotmail.com
Chris Couturier - bel ik nog door (of via Henri)
Hans van Steenbergen - hans@mijnvoornaam.nl
Henri Delville - fem.delville@hetnet.nl
Graeme Pettigrew - gqpettigrew@hotmail.com
Jan Bruntink -
Joost Ponte- joost.ponte@planet.nl
Over de organisatie/coordinatie van de cursus wordt even gesproken. Marika vd Loo vreest dat het 'vrij schieten' in de knel komt als de cursus gelijktijdig met de reguliere avond wordt georganiseerd. Jan Bruntink denkt ook dat naast elkaar niet werkt doordat de benodigde concentratie voor de cursisten moeilijk zal worden.

We kunnen de cursus en de reguliere avonden splitsen. Nadeel: kretieke massa (te weinig deelnemers om het 'gezellig' te maken). Te grote belasting voor de beheer van de ruimte, dan moet er twee keer zo vaak gereden worden.

We kunnen de cursus en de reguliere avonden op hetzelfde tijdstip organiseren. Nadeel: reguliere schutters moeten op de cursisten wachten. Cursisten worden door reguliere schutters gestoord.

Alternatief: Opsplitsen op een andere lokatie zodat de belasting voor de beheerder wordt verdeeld. Bijvoorbeeld in Woerden.

Als dit extra kosten met zich meebrengt dan wil de NVVTH maximaal 250 euro bijdragen.

- Financieel verslag.
leden die de boeken willen inkijken kunnen dat vanavond doen.

- Huldiging van de kampioenen.
Het kampioenschap over 4 tellende wedstrijden uit een programma van 6 wedstrijden werd bij de heren gewonnen door Ernie Breuer, score 4 x 100% (dus op 4 wedstrijden als 1e geeindigd) en bij de dames door Judith Porsch, eveneens 400% score. De winnaars kregen een fles speciaal-bier aangeboden door de vereniging.

- Kampioenschap volgend seizoen.
Bij het afgelopen NK 3D is Graeme 2e geworden en Judith 1e. Dit kampioenschap wordt jaarlijks volgens de nieuwe IFAA richtlijnen georganiseerd. Er wordt voorgesteld om deze wedstrijd aan het lijstje van preferente wedstrijden toe te voegen. Dit voorstel wordt aangenomen.

Dan zijn er komend seizoen dus 7 preferente wedstrijden. Er wordt gestemd over 4 tellende wedstrijden van de zeven of 5 van de zeven wedstrijden. De vereniging besluit 5 van de zeven wedstrijden als norm aan te nemen.

de wedstrijden zijn:
- Indoor NVVTH (144 pijlen)
- Clout Linschoten
- Dutch Longbow Round Zaandam
- Arrowhead Zoetermeer
- York-Hereford round Alkmaar
- NK Hout (Plaats?)
- NK 3D Lelystad

Er volgt een korte discussie over de indeling in mannen/vrouwen bij het all-round kampioenschap. Er zijn dames die bijvoorbeeld op de clout ook 180 yard willen schieten maar daardoor uit de competitie vallen doordat 120 yard de dames afstand is.
Er wordt uitgelegd dat de filosofie achter de competitie is dat we uitgaan van de 'gewone' uitslagen van de wedstrijden zoals die door de organiserende verenigingen worden opgesteld. Het wedstrijd secretariaat kan uit deze uitslagen niet zelf andere scores gaan determineren. Als je met de competitie mee wilt doen doe je mee volgens de regels van de organiserende vereniging.

- Activiteiten voor het komende seizoen.
Maarten heeft een mooi lijstje gemaakt. Hieraan wordt nog toegevoegd op 3 november een wedstrijd die Herben en Gregor gaan organiseren en op 1 december de afvalwedstrijd van Louis.
De bardiensten worden ingedeeld tot aan de kerstverschieting want een aantal leden is er nu niet en die willen we iet de mogelijkheid ontnemen om een bardienst te draaien.
De lijst wordt gepubliceerd.

- Bondsbijdrage
De bondsijdrage voor 2009 wordt vastgesteld op 50,00 euro. Leden die via de NVVTH hun pasje krijgen moeten dit bedrag voor 1 januari 2009 bij Joost op de bankrekening hebben gestort.
Bankrek. 33.83.11.971 t.n.v. NVVTH te Diemen
Begin januari worden de namen aan de bond doorgegeven.
Niet betaald = geen pasje.

- Rondvraag
Marika: Op 15 oktober 2009 is er in het kader van de 400e verjaardag van 'the last march of the longbow' (opheffing van het korps boogschutters in het reguliere Engels leger) een evenement in London. Buitenlandse deelname wordt op prijs gesteld. Info via Captain Mooyaart.
Marika: Er bestaat een BLBS internet competitie. Geïnteresseerden moeten haar even aanklampen voor meer informatie.
Graeme: er wordt in juni in Someren een 3D ronde georganiseerd met 50 doelen. Lijkt hem leuk om naar toe te gaan. Andere geïnteresseerden kunnen hem even aanklampen.

- Discussie klasse indeling
Bij de NHB wordt, wat ons soort materiaal, voor 3D wedstrijden de klasse indeling van de IFAA ingevoerd. Kortweg komt het erop naar dat als je met een boog schiet die gedocumenteerd al meer dan honderd jaar in gebruik is, dan kun je meeschieten in de klasse 'Historical Bows'. Bij 3D wedstrijden loop je dus niet meer het risico om in de afdeling 'longbow' (amerikaanse flatbow) of bowhunter of zo te worden ingedeeld.

Het model van je boog moet aantoonbaar meer dan honderd jaar geleden gebruikt zijn.

De extra spelregels zijn:

Niet toegestaan is:
Fastflight pezen.
Natuurpezen (linnen/vlas, dierlijke pees, zijde etc.).
Stringwalken (dus altijd dezelfde greep)

Wel toegestaan is:
Pezen van Dacron (uitsluitend).
Versterkte selfnocks
Kunststof nocks
Duimring (mits horend bij de boogsoort)

De vereniging is blij dat er eindelijk wat meer duidelijkheid komt. Maarten zal ook in het contact met organiserende verenigingen informeren/benadrukken/propageren of ze de klasse 'Historische boog' hanteren.

- Financieel verslag
Er is geen commentaar en de penningmeester wordt gedechargeerd voor de gevoerde administratie en door de vergadering bedankt voor zijn inzet.

Einde vergadering om 21.30 uur.


Agenda voor de jaarvergadering van de NVVTH op maandag 6 oktober 2008 in de accommodatie van de HSH, kininelaantje in Hilversum

-Opening om 20.00

-Ingekomen stukken

-Bestuursmededelingen

-Huldiging van de allround kampioenen

-Vaststellen van de preferente wedstrijden voor 2009

-Vaststellen van de activiteiten voor het seizoen 2008-2009

-Indelen van de bardiensten

-Vaststellen NHB-bijdrage voor 2009 voor NVVTH-leden

-Rondvraag

-Sluiting

-Pijlen pompen. Neem dus je boog en tenminste 6 pijlen mee.


Zaken die tijdens de vergadering in ieder geval ter sprake zullen komen:

- Rob, Jos en Joost zijn alle drie van plan om aan het einde van dit seizoen hun bestuursfuncties te beëindigen. Voor het voortbestaan van de NVVTH zullen anderen het stokje dus moeten overnemen.

-Arno Kanters wil dit seizoen zijn cursus meditatief boogschieten geven. Hij heeft voldoende stof voor 10 lessen. Naar gelang de belangstelling zullen we deze lessen in het schema inplannen. Zegt het voort!

-Klasse-indeling van traditionele bogen, zoals de NHB deze hanteert in het 3D-reglement.

-Voor de financiële verantwoording liggen de boeken op deze avond ter inzage.