Ledenvergadering 2013

Verslag ALV NVVTH 2013. 7 oktober 2013


Verslag: Gregor van Laar


Namens bestuur aanwezig: Maarten Porsch (voorzitter), Ronald Droog (penningmeester) en Gregor van Laar (secretaris)


Aanwezig: Marjan reedijk, Jan de Goede, Pim Molenaar, Ed Buysman, Ko van Keulen, Herman de Vries, Richard Schenk, Ernie Breuer, Judith Porsch


Opening

Maarten heet iedereen welkom en opent de vergadering


Ingekomen Stukken


Financieel verslag


Secretariaat verslag

Vanuit de secretaris zijn er geen binnen gekomen stukken.


Vaststellen bondsbijdrage 2014


Vaststellen contributie 2014


Vaststellen Allround wedstrijden

Deze datums, zijn voorlopige datums.


Vaststellen activiteiten NVVTH

 Datum  Aktiviteit

Maandag 7-okt-13 Wedstrijd ALV en Pijlen Pompen

Maandag 21-okt-13 Vrij schieten  

Maandag 4-nov-13 Wedstrijd Inloop wedstrijd

Maandag 18-nov-13 Vrij schieten  

Maandag 2-dec-13 Wedstrijd Verrassingswedstrijd

Maandag 16-dec-13 Wedstrijd Kerstwedstrijd

Maandag 6-jan-14 Wedstrijd Nieuwjaarswedstrijd

Maandag 20-jan-14 Vrij schieten  

Maandag 3-feb-14 Wedstrijd Koningschieten

Maandag 17-feb-14 Wedstrijd Valentijn shoot???

Maandag 3-mrt-14 Wedstrijd Tasselshoot

Maandag 17-mrt-14 Vrij schieten  

Zaterdag 29-mrt-14 Wedstrijd Open NVVTH 144 Pijlen


Huldiging All-round kampioenschap 2013

Bij de dames is Judith Porsch kampioen geworden, Bij de Heren is Ernie Breuer Kampioen geworden


Rondvraag

Ed vraagt of de bond niet aan het lobbyen is voor geld. Die indruk hebben wij niet.

Ko vraagt of er een huishoudelijk reglement komt. Dit zal in de bestuursvergadering worden besproken.


Einde om 21.15 uur… Pijlen pompenDatum

Westrijd

Locatie

29-mrt-14

Open NVVTH 144 Pijlen

Pijlsnel / Landsmeer

1-apr-13

Voorjaarsclout

Linschoten

20-apr-14  

Dutch Longbow Round

Zaanse / Zaandam

1-jun-14

York / Hereford

Achilles / Alkmaar

29-jun-14

Lakota Trophy HKS

Zoetermeer

17-aug-14

NK Hout 25 mtr 1 pij

onbekend

21-sep-14

NK 3D

onbekend