Ledenvergadering 2010

Agenda algemene Leden Vergadering NVVTH 4 oktober 2010

Locatie: Handboogschutterij Pijlsnel te Landsmeer

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Financieel verslag
 4. Verslag secretariaat
 5. Vaststellen NHB bondsbijdrage voor 2011
 6. Vaststellen bijdrage per clubavond
 7. Vaststellen Allround wedstrijden 2011
 8. Vaststellen activiteiten NVVH
 9. Huldiging van de allround kampioenen
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting
 12. Pijlen pompen


Notulen jaarvergadering NVVTH seizoen 2010 – 2011

4 oktober 2010

Verslaglegging: Gregor van Laar

Aanwezig: Maarten en Judith Porsch, Ernie Breuer, Ronald Droog, Louis Elbers, Arnold Visser, Imi Visser, Annemiek van Zanten, Joost Ponte, Alle Metzlar, Edwina en Richard Kroder, Richard Schenk, Michiel Luchtenburg, Pim van Caspel, Rob van de Born, Hans van Steenbergen en Gregor van Laar.

Aanvang vergadering 20.00 uur.

Opening:

Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom. I.v.m. de nieuwe locatie gelden er een aantal regels waar we ons aan moeten houden. Deze regels zijn er om de samenwerking tussen ons als gebruikers van de schiethal en de bridgeclub als gebruikers van de bar in goede banen te leiden.

Doe het rustig aan met geluid.

Bij het bestellen van drankjes kun je dit doe door het gebruiken van een bestelformulier. Het liefst met meerdere mensen tegelijk. Probeer rekening met elkaar te houden.

We hopen op een goede samenwerking.

Financieel:

Het financiële verslag ligt ter inzage bij Ronald. Ondertussen zijn er 2 rekeningen binnen gekomen. 1 rekening voor de aanschaf van de prijzen t.b.v. de allround kampioenschappen a 133 euro en 1 t.b.v. de huur hal van pijlsnel a 175 euro. Joost geeft aan dat hij geen afrekening heeft ontvangen waarop staat dat de oude rekening is opgeheven. Maarten geeft aan dat dit klopt en dat deze naar hem is gestuurd.

Secretariaat:

Er zijn 2 zaken. Ingekomen mailtjes van mensen die lid willen worden zijn niet doorgevoerd. Deze mensen hebben uiteindelijk besloten om geen lid te worden. Ingekomen mailtjes met aanbiedingen op het gebied van de handboogsport worden in de toekomst doorgestuurd naar Judith. Gregor zal deze mensen tevens verwijzen naar het gastenboek op de site van de NVVTH. Schutters die mee willen doen aan de regio en geen lid zijn van een vereniging kunnen dit voor het seizoen 2011-2012 regelen bij Gregor.

Bondsbijdrage:

De bondsbijdrage is nog niet vastgesteld. De huidige bijdrage van € 55,-- en € 27,50 blijft gehandhaafd tot dat de nieuwe bijdrage is vastgesteld door de NHB. Mocht de bondsbijdrage hoger zijn dan wordt deze verhoging later doorbelast aan de leden.

Clubbijdrage:

I.v.m de huidige huur constructie bij pijlsnel word er door het bestuur voor gesteld om de bijdrage per avond te verhogen naar €2,50 per avond. Dit word ter stemming gebracht en zonder tegenstemmen aangenomen.

Activiteiten NVVTH per avond:

4 oktober: leden vergadering en pijlen pompen.

18 oktober: vrij schieten.

1 november: Afval verschieting

15 november: vrij schieten.

29 november: Heen en weer verschieting.

13 december: vrij schieten.

20 december: kerstverschieting.

3 januari: Nieuwjaar verschieting.

17 januari: vrij schieten

31 januari: koning schieten

14 februari: vrij schieten

28 februari: tasselshoot.

14 maart: vrij schieten

26 maart (zaterdag) 144 pijlen

Allround kampioenen 2009-2010

Heren: Ernie Breurer

Dames: Maureen Bosma

Jeugd: Pim van Caspel.

Rondvraag:

Ernie vraagt naar de oorkonde voor het NK hout Teams. Deze komt nog volgens Maarten.

Sluiting:

Half negen sluit de voorzitter de vergadering en beginnen we met Pijlen Pompen.

Aldus getekend: Voorzitter Secretaris Penningmeester

Maarten Porsch Gregor van Laar Ronald Droog

Uitslag Pijlen pompen:

Naam: Treffers: Punten:

Gregor 30 150

Ronald 28 136

Maarten 27 113

Rob 17 105

Richard schenk 21 91

Pim 16 84

Hans 17 65

Richard Kroder 12 54

Joost 8 48

Louis 11 41

Imi Visser 11 37

Arnold Visser 7 33

Edwina 5 4