Ledenvergadering 2014

Verslag ALV NVVTH 2014. 6 oktober 2014


Verslag: Gregor van Laar


Namens bestuur aanwezig: Maarten Porsch (Voorzitter), Gregor van Laar (Secretaris)

Afwezig met bericht: Ronald Droog (Penningmeester)


Aanwezig:, Jan de Goede, Pim Molenaar, Ed Buysman, Ko van Keulen, Wouter Hooyer, Richard Schenk, Ernie Breuer, Judith Porsch, Hans Veldhuis, Kathleen Veldhuis, Lisette Reker,


Opening

Maarten heet iedereen welkom en opent de vergadering.


Ingekomen Stukken

Er zijn meerdere e-mails vanuit andere verenigingen binnen gekomen. Veelal aankondigingen van wedstrijden. Deze komen ook bij de webmaster binnen en worden via die weg op de site gezet.


Financieel verslag

De financiële stukken zijn inzichtelijk via de bankrekening van de NVVTH.

Ronald heeft te kennen gegeven te stoppen met het penningmeesterschap met ingang van deze ALV. Maarten neemt dit voorlopig waar aangezien hij toch al 95% van de werkzaamheden verrichtte.


Secretariaat verslag

Vanuit de Secretaris zijn er geen binnen gekomen stukken. Er wordt wel gevraagd om een verslag van het afgelopen jaar: aantal leden, wedstrijdverslagen e.d. Gregor pakt dit op.


Vaststellen bondsbijdrage 2015

De bondsbijdrage wordt vastgesteld op € 60,- per kalender jaar.


Vaststellen contributie 2015

Vanaf 1 oktober betaalt elke schutter, die schiet op de 12 maandagavonden, een bedrag van € 20,-. Schutters die  na 1 januari op de maandagavonden willen schieten betalen  € 10,-. Een schutter die via de NVVTH lid willen worden van de bond betaalt deze € 60,- bondscontributie en € 20,- lidmaatschap. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een actieve en een niet-actieve schutter op de maandagavonden van de NVVTH. Een gastschutter betaalt per avond € 4,- met een maximum van 2 keer. Daarna betaalt hij of zij de volledige contributie.


Vaststellen Allround wedstrijden

Datum Wedstrijd Locatie

28-3-2015 Open NVVTH 144 Pijlen  Pijlsnel / Landsmeer  

4-4-2015 Voorjaarsclout Linschoten

26-4-2015  Dutch Longbow Round Zaanse / Zaandam

5-6-2015  York / Hereford  Achilles / Alkmaar

28-6-2015  Lakota Trophy HKS Zoetermeer

16-8-2015 NK Hout 25 mtr 1 pijl Saense Skutters

19/20-9-2015 ??  NK 3D OnbekendVaststellen activiteiten NVVTH

6-10-2014 Alv en pijlen pompen

20-10-2014 Vrij Schieten

3-11-2014 Inloop wedstrijd

17-11-2014 Vrij schieten

1-12-2014 Knuffel wedstrijd

15-12-2014 Vrij schieten

22-12-2014 Kerst verschieting

5-1-2015 Nieuwjaars verschieting

19-1-2015 Vrij schieten

2-2-2015 Koning schieten

16-2-2015 Vrij schieten

2-3-2015 Tassel verschieting

16-3-2015 Vrij schieten

28-3-2015 144 pijlen


Huldiging Allround kampioenschap 2014

Bij de dames is Judith Porsch kampioen geworden, bij de Heren is Maarten Porsch Kampioen geworden


Rondvraag

Jan de Goede complimenteert het bestuur voor hun inzet m.b.t. de NVVTH.

Er is nu een historische boogklasse in de regio kampioenschappen Indoor. Hierdoor kunnen wij eindelijk in 2015 aan het Bondskampioenschap Indoor meedoen. Er wordt nog gewerkt om de andere disciplines (25mtr 1pijl en Veld) ook te synchroniseren zodat alle disciplines dezelfde klasse indeling hanteert.


Einde om 21.15 uur… Pijlen pompen