Ledenvergadering 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NVVTH van 2 oktober 2006

Lokatie: het gebouw van de Handboogschutterij Hilversum, Kininelaantje 4, Hilversum.

-opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

-binnengekomen stukken

Er is 1 ingekomen stuk dat betrekking heeft op de All-Round verschieting en dit zal bij dat agendapunt besproken worden.

-bestuursmededelingen

In het verslag van de ALV 2005 werd een bijdrage toegezegd aan Gert Neelen op persoonlijke titel, als bijdrage aan het door hem ondersteunde initiatief ETAS. Er zijn wat verwikkelingen geweest die Gert hebben doen besluiten de bijdrage niet te innen. De ETAS blijft wel bestaan en organiseert activiteiten o.a. in Ierland.

Verder geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

Geen overige bestuursmededelingen.

-kascontrole door Harry Benschop en Ronald Droog

Harry en Ronald hebben geen onrechtmatigheden kunnen constateren.

-vaststelling avondbijdrage, NHB-lidmaatschap en Open Kampioenschap der NVVTH

De avondbijdrage blijft 2 euro per persoon per avond.

Het voorschot op de bondsbijdrage voor die leden die hun pasje via de NVVTH krijgen wordt vastgesteld op 45 euro. Als de bondscontributie omhoog gaat kan dit aangepast worden. Die leden die hun pasje via de NVVTH krijgen worden verzocht voor 1 december 2006 het bedrag van 45 euro overmaken naar: Bankrek. 33.83.11.971 t.n.v. NVVTH te Diemen. Mensen waarvan Joost voor 1 december geen betaling heeft binnengekregen worden uitgeschreven.

Deelname aan het Open Kampioenschap der NVVTH wordt vastgesteld op 10 euro per persoon, inclusief catering. Details volgen t.z.t.

-allround klassement: winnaars, evaluatie en nieuw programma

De volledige uitslag van het AllRound klassement is te vinden op de site, www.nvvth.nl.

De winnaar van het dames klassement is Judith Porsch en bij de heren gaat Maarten wederom met de titel aan de haal.

Maarten zegt toe ook het komende seizoen weer de administratie van het klassement te zullen voeren.

Het aantal deelnemers dat na een seizoen aan vier van de vijf preferente wedstrijden heeft deelgenomen is vrij beperkt.

Judith wil graag meer mogelijke kanshebbers en stelt voor zes preferente wedstrijden aan te wijzen waarbij je er dan aan minimaal vier moet deelnemen.

Ger den Adel ziet dan liever vijf van de zes wedstrijden.

In de hierop volgende discussie wordt geconcludeert dat als het doel is meer deelnemers te krijgen, je het makkelijker moet maken om deel te nemen. Dit kan bereikt worden door zes wedstrijden aan te wijzen en hiervan vier wedstrijden te laten meetellen.

De voorgestelde wedstrijden zijn:

- 24 maart, Hilversum, open NVVTH, 144 pijlen indoor

- 21 april, Linschoten, Clout

- 30 juni/1 juli, Zoetermeer, veldronde waarbij de uitslag van de zondag telt voor het AllRound klassement

- 8 juli, Alkmaar, York voor heren en Hereford voor dames

- 19 augustus, Locatie nog niet bekend, wordt waarschijnlijk Zoetermeer, NK hout, 25 meter 1 pijl systeem. .

Er is een ingekomen stuk van Simon Verhoef van de Saense met het verzoek om ook hun Dutch Longbow Round (3 x 36 pijlen op 50, 40 en 30 yard) in de AllRound agenda op te nemen. Dit verzoek wordt door de vergadering gehonoreerd waarmee de voorgestelde zesde preferente wedstrijd dus wordt;

- 20 mei, Zaandam, Dutch Longbow Round

De beide voorstellen, 'de boven genoemde zes wedstrijden' en 'om deel te nemen aan het klassement moet je aan minimaal vier van de zes wedstrijden hebben deelgenomen' worden ter stemming gebracht en allebei met ruime meerderheid aangenomen.

Er is bij Joost i.v.m. de successen op het afgelopen NK een oorkonde voor Judith Porsch en voor het NVVTH team ontvangen.De oorkonde voor het team komt op het prikbord, het exemplaar voor Judith neemt ze mee naar huis. De Nederlandsche Kampioenen worden gefeliciteerd.

-vaststelling winterprogramma: data, activiteiten, zen op klompen, trainingen en indeling barrooster

Joost heeft i.o.m. Rob via de site en het bondsblad een oproepje gedaan of er interesse was voor een meer filosofische benadering van het boogschieten onder het kopje 'Zen op klompen'. Jammergenoeg is de augustuseditie van het bondsblad nui (op 2 oktober) nog niet verspreid. In ieder geval is het aantal reacties minimaal. Joost stelt voor om het plan te wijzigen en in het winterseizoen een trainingsprogramma op te zetten waarbij dan wellicht ook zijdelings aan de Zen kant van het boogschieten aandacht kan worden besteed.

Hij biedt aan om de trainingen zelf te organiseren c.q. te geven waarbij primair de aandacht wordt gericht op trainings- en schietmethodes zoals de 'Pip Bickerstaffe' methode, de 'NHB' methode, instinctief schieten en andere methodes. Er wordt besproken of deze trainingen voorafgaand aan de reguliere avonden of op de tussenliggende avonden zouden moeten worden georganiseerd. Of wellicht, zodra het mooi weer wordt, buiten.

Er wordt besloten om te beginnen de trainingen voorafgaand aan de reguliere avonden te houden, 1 uur per avond, van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit voorstel wordt ter stemming gebracht en aangenomen.

Daarna worden diverse mogelijkheden voor het invullen van de avonden besproken en de bardiensten bepaald.

Het schema komt er dan als volgt uit te zien:

Datum Activiteit Bar

02-10-06 20.00 u alg. ledenvergadering 20.30 u pijlen pompen -

16-10-06 19.30 u instructie/training Rob Born & Ronald Droog

30-10-06 19.30 u instructie/training 20.30 u demonstratie/workshop bamboepijlen maken (Wim Gibbon &Co) Mels & Yorick

13-11-06 19.30 u instructie/training 20.30 u demonstratie Kendo (onder voorbehoud) Katalijne & Hester

27-11-06 19.30 u instructie/training 20.30 u Afvalrace (Louis) Ineke & Virga

11-12-06 19.30 u instructie/training Bart & Anita

18-12-06 19.30 u instructie/training 20.30 u Kerstverschieting op fantasiedoelen (bestuur) Jos & Rob Schultheiss

08-01-07 19.30 u instructie/training 20.30 u Oliebollen schieten (Maarten & Judith) Ineke & Hans Schuurman

22-01-07 19.30 u instructie/training Maarten & Judith

05-02-07 19.30 u instructie/training 20.30 u Koningsschieten (Maarten & Judith) Roos & Joost

19-02-07 19.30 u instructie/training Louis & Jan Bruntink

05-03-07 19.30 u instructie/training 20.30 u Tassel shoot (Maarten & Judith) Rob Schouten & Jolanda

19-03-07 19.30 u instructie/training Henri & Mintje

24-03-07 gehele dag Open Kampioenschap der NVVTH Bestuur i.s.m. HSH

Opm.:

- Op alle avonden is er gelegenheid om te schieten.

- Bezoekers van de avonden wordt verzocht 2 euro per persoon bij te dragen. Hiervan wordt het gebouw gehuurd. Deelname aan de activiteiten is kostenloos o.v.v.

- De instructie/training wordt verzorgd onder auspicien van Joost Ponte. Gelieve voor instructie/training tijdig aanwezig te zijn. Zolang de training aan de gang is deze niet verstoren aub.

- Bij de Afvalrace bestaan de doelen uit diverse lege melkpakken, plastic flessen, kartonnen dozen e.d.

- Voor de kerstverschieting wordt deelnemers verzocht vooraf een naar eigen inzicht te vervaardigen fantasiedoel aan te leveren op maandag 11 december. Beslist geen afbeeldingen van mensen of dieren gebruiken. De baan wordt ingericht door het bestuur op zondag 17 december. De ingerichte baan en de doelen zullen door de HSH gebruikt worden op 19 december.

- Een ‘Tassel’ is de benaming van het kwastje waarmee handboogschutters hun pijlen kunnen schoonvegen en dat meestal aan de gordel gedragen wordt.

-rondvraag

Hans Schuurman zou graag zien dat onze vereniging zich hard maakt voor een duidelijke definitie van wat een 'traditionel' boog is. Bij de NHB wordt nu iets aangehouden dat is afgeleid van de internationale FITA regel en dat is "een zootje".

Een brede discussie volgt maar uiteindelijk blijkt dat de NHB gebonden is aan de internationale richtlijnen die onder Europese druk zijn bepaald. Hier kunnen wij niets aan doen.

Ger den Adel wil graag met een groep naar een van de activiteiten van de 'Fraternity of St George' in Engeland of Frankrijk. Hiervoor zal via de site aan geïnteresseerden mogelijkheid worden gegeven om zich aan te melden. Ger zal een datum selecteren, propaganda maken en de gegevens doorspelen aan Judith.

Rob vd Born bedankt de leden voor de aandacht die hij heeft gehad tijdens zijn ziekte.

-sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur


Uitnodiging voor de jaarvergadering van de NVVTH op 2 oktober 2006

Plaats: kantine van de Handboogsportvereniging HSH, Kininelaantje 2, Hilversum

Aanvang 19.30

Agenda:

pening

-binnengekomen stukken

-bestuursmededelingen

-kascontrole door Harry Benschop en Ronald Droog

-vaststelling avondbijdrage, NHB-lidmaatschap en open Hilversumskampioenschap

-allround klassement: winnaars, evaluatie en nieuw programma

-vaststelling winterprogramma: data, activiteiten, zen op klompen, trainingen

-indeling barrooster

-rondvraag

-sluiting

Aansluitend pijlenpompen, dus neem je boog en voldoende pijlen mee